luni, 1 noiembrie 2010

Călimani - Gurghiu

ROSCI0019 Călimani - Gurghiu

Suprafaţa: 136.657 ha
Procentul de acoperire pe localităţi în judeţul Mureş: Chiheru de Jos (67%), Deda (38%), Eremitu (19%), Gurghiu (15%), Hodac (1%), Ibăneşti (71%), Lunca Bradului (99%), Răstoliţa (99%), Ruşii-Munţi (<1%), Sovata (68%), Stânceni (94%), Vătava (25%)

Existenţa pădurilor naturale compacte pe mari întinderi (peste 100.000 ha) a contribuit la existenţa unei diversităţi biologice remarcabile şi reprezentative pentru munţii vulcanici din Carpaţi. Având aşezări umane, doar în defileul Mureşului, arealul nu a fost alterat semnificativ de activitatea antropică şi s-a păstrat diversitatea naturală a habitatelor şi a speciilor. În această regiune există una dintre între cele mai importante populaţii şi centre genetice pentru carnivore din Carpaţi – urşi, lup şi râs, respectiv o concentrare semnificativă a speciilor de floră şi faună ocrotite prin legea naţională şi Directivele U.E.


Există o presiune semnificativă asupra pădurilor datorită retrocedării terenurilor foştilor proprietari. Amenajamentele silvice nu respectă întocmai normele silvice în vigoare privind tratamentele de regenerare prevăzute pentru condiţii de pante mari, ducând la distrugerea unei părţi însemnate a structurii pădurilor naturale, unele cvasivirgine, virgine. Nu s-a eliminat în munţii Gurghiului păşunatul în pădure, cu consecinţe negative asupra speciilor de faună sălbatică. Braconajul este sub control, dar schimbarea proprietarilor de păduri poate prezenta premise noi reapariţiei acestui fenomen.


Dezvoltarea turismului fără o strategie bazată pe principiul dezvoltării durabile poate periclita în viitor în mod semnificativ regiunea. Situl Natura 2000 va putea fi instrument eficient de conservare a naturii pe suprafete mari. Conform OM 776 / 2007 pentru toate proiectele şi programele planificate în situri Natura 2000 s-a cerut raport de mediu, respectiv raport de evaluare a impactului asupra mediului cu evidenţierea speciilor şi/sau tipurilor de habitate de interes comunitar pentru a căror conservare s-a declarat situl respectiv si propuneri de măsuri de reducere a impactului asupra acestora, măsuri de conservare si/sau măsuri compensatorii, după caz.

Foto: Fülöp, Neluţu Grecu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu