luni, 1 noiembrie 2010

Pădurile de stejar pufos de pe Târnava Mare

ROSCI0186 Pădurile de stejar pufos de pe Târnava Mare

Suprafaţa: 248 ha
Procentul de acoperire pe localităţi în judeţul Mureş: Bălăuşeri (<1%), Daneş (1%), Nadeş (<1%), Sighişoara (<1%)

Sit desemnat în principal pentru conservarea habitatului prioritar 91H0/ arborete pure de stejar pufos. Situl este localizat la limita superioara a habitatului 91H0. Din acest motiv există zone de interferenţă a stejarului pufos cu speciile mezofile (gorun, fag, carpen, tei), existenţa acestui habitat fiind condiţionată de expoziţiile însorite, a naturii substratului litologic şi înclinării mari (peste 35-40 grade). Arealul in care se afla situl este fragmentat în ceea ce priveste categoriile de folosinţă: terenuri agricole, paduri, păşuni, fâneţe. Substratul geologic predominant este reprezentat de marne nisipoase.


Situl cuprinde un mozaic de structuri în ceea ce priveşte habitatul 91H0: arborete pure de stejar pufos, rarişti de stejar pufos, ochiuri stepice şi zone de tranziţie de la stejărete termofile spre arborete cu specii mezofile Situl se remarcă şi prin capacitatea de regenerare a speciei arborescente edificatoare concretizata prin existenta tineretului provenit din sămânţă, drajoni şi lăstari.

În extremitatea estică există urme de trecere şi păşunat de oi. Populaţia de stejari pufoşi este fragmentată, fapt ce îngreunează panmixia. În zonele mai puţin însorite şi mai puţin înclinate, stejarul pufos poate fi concurat cu succes de speciile mezofile cu care se amestecă (tei, carpen, gorun). Cu toate acestea, nucleele de stejar pufos sunt bine individualizate şi viabile, ceea ce garantează existenţa şi perpetuarea acestui tip de ecosistem.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu