luni, 1 noiembrie 2010

Pădurea Glodeni

ROSCI0154 Pădurea Glodeni

Suprafaţa: 1191 ha
Procentul de acoperire pe localităţi în judeţul Mureş: Ceuaşu de Câmpie (1%), Glodeni (18%), Sântana de Mureş (1%).


Păduri reprezentative şi relativ bine conservate de gorun şi stejar pedunculat cu Acer tataricum, cândva larg răspândite în Podişul Transilvaniei. În pădurile din acest perimetru s-a păstrat o biodiversitate relativ ridicată atât în privinţa florei cât şi a faunei de nevertebrate. Unul dintre cele mai importante habitate ale lepidopterului Euphydrias maturna în Transilvania.

Menţinerea stejarilor vârstnici vor conduce la menţinerea biodiversităţii şi evitarea dispariţiei unor specii caracteristice, importante din punct de vedere biogeografic. Trebuie eliminat păşunatul din interiorul pădurilor.

Foto: Exploratorul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu