luni, 1 noiembrie 2010

Coasta Lunii Cheţani

ROSCI0040 Coasta Lunii Cheţani

Suprafaţa: 830 ha
Procentul de acoperire pe localităţi în judeţul Mureş: Cheţani (3%).

În aceast areal în urma investigaţiilor efectuate de catre membrii Societăţii Lepidopterologice Romîne au fost indentificate 739 de specii de fluturi dintre care o specie este nouă pentru ştiinţă, una nouă pentru Europa, 14 noi pentru fauna României şi multe noi pentru fauna Transilvaniei. S-au indentificat peste 160 de specii de plante. Pentru numeroase specii stepice, habitatele cu caracter stepic din Câmpia Transilvaniei reprezintă extremitatea vestică a arealului de răspândire.

Importanţă: Pante stepice dintre cele mai reprezentative şi mai bine conservate din Transilvania. Floră bogată în elemente caracteristice (Crambe tataria, Iris humilis, etc.). Dintre lepidopterele - grupa cea mai bine studiată dintre nevertebratele - se remarcă în primul rând endemismul Filatima transsilvanella, dar şi o serie de 17 specii rare, deosebit de importante din punct de vedere zoogeographic.

Vulnerabilitate: Impactul negativ al terenurilor agricole înconjurătoare se resimte în primul rând prin acumulările de deşeuri sau prin incendierile ocazionale. În viitor se vor preveni împăduririle de pin şi de salcâm, ce conduc la scăderea drastică a biodiversităţii, ducând în situaţii extreme chiar până la eliminarea completă a vegetaţiei autohtone. Pe anumite porţiuni, în urma păşunatului excesiv se poate observa o ruderalizare pronunţată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu