luni, 1 noiembrie 2010

Depresiunea şi Munţii Gurghiului

ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Gurghiului

Suprafaţa: 58 176.7 ha, majoritatea în judeţul Harghita. În judeţul Mureş intră în zona Lăpuşna, valea Secuieu, Seaca
Procentul de acoperire pe localităţi în judeţul Mureş: Chiheru de Jos (21%), Ibăneşti (27%), Sovata (20%).


Situl cuprinde şi zona montană cu păduri din bazinul Mureşului, valea Gurghiului, cca 10000 ha. Zona este bine conservată, turismul este redus. Include rezervaţiile naturale de interes naţional Seaca şi Molidul de rezonanţă Lăpuşna.

Importanţa sitului:
C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 7 specii: acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), barză albă (Ciconia ciconia), ieruncă (Bonasa bonasia), cocoş de munte (Tetrao urogallus), minuniţă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum) şi ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus). În pădurile de molid şi în mică parte de fag, din partea adiacentă a Munţilor Gurghiului incluzând şi vârful Seaca găsim efective importante din două specii de bufniţe, o ciocănitoare, cocoşul de munte şi ierunca.

Foto: Alin Andor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu