duminică, 31 octombrie 2010

Chiparosul de California Sângiorgiu de Pădure

Amplasare: Comuna Fântânele
Suprafaţa: 5.8 ha
Acces: Tg. Mureş - DN E15 - Bălăuşeri - DJ 13 A - Sângiorgiu de Pădure
Tipul rezervaţiei: Forestieră

Aspecte geologice / geomorfologice
Zona este situată în Câmpia Transilvaniei pe dealurile dintre Târnava Mică şi Târnava Mare. Formaţiunile aparţin terţiarului superior şi cuaternarului. Frecvent din acestea apar formaţiuni sarmaţiene şi panoniene formate din argile, argile marnoase şi nisipuri. Rezervaţia este pe un versant mijlociu ondulat cu expoziţie NV, cu înclinare de 10° şi altitudine de 580 m.

Aspecte hidrologice
Se găseşte în bazinul hidrografic al râului Târnava Mică. Reţeaua hidrografică este de natură pluvio-nivală şi subterană. Densitatea reţelei este cuprinsă între 0.4-0.5 km/kmp. Debitul minim se înregistrează la sfârşitul verii.


Vegetaţie
Pădurea în care se găseşte Chiparosul de California (Chamaecyparis lawsoniana) se găseşte în etajul forestier al făgetelor de dealuri şi este o pădure artificială de producţie mijlocie cu tip de floră Asperula-Asarus. Prezintă interes ştiinţific fiind şi rezervaţie de seminţe I-240-I. În UP VI, ua 42B chiparosul depăşeşte vârsta de 75 de ani şi se găseşte în amestec cu fagul provenit din regenerări naturale (60 de ani, respectiv 30 de ani) şi carpen. Proporţia chiparosului este de 60%, iar arboretul este relativ plurien. Fagul este afectat de atacul de Nectria sp. Dimensiunile medii realizate sunt 24 cm diametrul mediu şi 21 m înălţimea medie. Mulţi arbori au fost afectate de fenomenul de curbarea trunchiului, datorită coeficientului de zvelteţe mare (desime mare). În ua 48 B, chiparosul este în proporţie de 90%, în amestec cu Thuja Occidentalis şi reprezintă rezervaţie de seminţe pentru cele două specii componente. Dimensiunile medii realizate sunt 26 cm diametrul mediu şi 20 m înălţimea medie, dar au fost inventariate exemplare de 60 cm diametru.

Fauna
Fauna nu prezintă interes ştiinţific, fiind fauna caracteristică pentru pădurile de foiose din zona colinară.

Un comentariu: