duminică, 31 octombrie 2010

Molidul de rezonanţă de la Lăpuşna

Amplasare: Comuna Ibăneşti, sat Lăpuşna
Suprafaţa: 77.8 ha
Acces: Tg. Mureş DN 15 - Reghin DJ 153C - Gurghiu – DF
Tipul rezervaţiei: Forestieră

Aspecte geologice / geomorfologice
Zonă situată în M-ţii Gurghiului la obârşia văii Gurghiului fiind o zonă specifică de munte cu văi şi culmi pronunţate. Munţii Gurghiului sunt munţi vulcanici, formaţi din andezite şi conglomerate aparţinând din punct de vedere geologic pleistocenului superior. Rocile mai vechi sunt dacitele, iar sub influenţa factorilor externi a început procesul de mineralizare, formându-se astfel soluri profunde foarte bogate în humus cu o circulaţie bună a apei şi substanţelor nutritive.

Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic superior al Văii Gurghiului, situată pe partea dreaptă, fiind foarte bogată în afluenţi, reprezentaţi de cursuri de apă tipice de munte cu curs rapid şi constant. Debitele maxime se înregistrează în lunile de primăvară datorită ploilor şi topitului zăpezii. Densitatea relativă a reţelei hidrografice este de 1,6 km/kmp.


Vegetaţie
Pădurea este constituită ca rezervaţie de seminţe forestiere pentru specia molid, aflată în etajul molidişurilor, arboretele sunt incluse în categoria funcţională 5H. Valoarea genetică a arborilor este de o mare valoare având în vedere aspectele fenotipice. Sunt arborete pure, pluriene, natural fundamentale de producţie superioară cu tip de floră Oxalis-Dentaria. Compoziţia arboretelor este de 90% molid şi 10% specii de brad şi fag. Vârsta arboretelor depăşeşte la elementul molid 170 de ani, dar datorită caracterului de pădure plurienă avem în compoziţie şi arborete de 110-120 ani. Există regenerare naturală de molid de 15-20 ani pe 10% din suprafaţă. Mărimea exemplarelor este excepţională, astfel diametrele medii la molid depăşesc 65-75 cm, înălţimile medii depăşesc 35-38 m. Arboretele sunt afectate de doborâturi de vânt şi de uscare slabă.

Fauna
Fauna este caracteristică pădurilor de conifere din zona munţilor mijlocii. Principalele specii caracteristice sunt cerbul, ursul, lupul, râsul, pisica sălbatică, jderul, cocoşul de munte. Rezervaţia asigură condiţiile de protecţie vânatului mare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu