duminică, 31 octombrie 2010

Stejarii seculari de la Breite

Amplasare: Municipiul Sighişoara
Suprafaţa: 70.0 ha
Acces: Tg. Mureş DN E15 Sighişoara
Tipul rezervaţiei: Forestieră

Aspecte geologice / geomorfologice
Regiune deluroasă cu versanţi cu înclinare uşoară şi expoziţie parţial însorită. Substratul geologic de natură sedimentară situat pe o umplutură neogenă a bazinului Transilvaniei din depozite formate din argile marnoase şi nisipuri.


Vegetaţie
Zona este amplasată în etajul staţiunilor forestiere deluros de gorunete. Păşune de zonă colinară cu stejari seculari, cu vârste cuprinse între 400 şi 600 ani cu aşezare neuniformă, în grupuri mici, cu densităţi de 0.1-0.2. Arborii sunt în proporţie de 80-90% viabili, cu semne de lâncezire slabă. Ramuri înfrunzite cu aspect tipic de arbori singulari, cu coroana largă acoperind tot trunchiul. Diametrul arborilor cuprins între 1.0-1.8 m şi cu înălţime de 12-20 m. Vegetaţia ierboasă este cea tipică mezoxerofită pentru zonele colinare.


Fauna
Fauna nu prezintă caractere deosebite, fiind o faună normală pentru pădurile şi păşunile din zona colinară.

Foto: Aici, Dolfy

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu