duminică, 31 octombrie 2010

Laleaua pestriţă de la Vălenii de Mureş

Amplasare: Comuna Brâncoveneşti, sat Vălenii de Mureş
Suprafaţa: 2.25 ha
Acces: Tg. Mureş - DN15 - Reghin - DN 15 - Vălenii de Mureş
Tipul rezervaţiei: Botanică

Aspecte geologice / geomorfologice
Situată pe partea dreaptă a râului Mureş în regiunea dealurilor mici şi mijlocii a Podişului Transilvaniei. Teritoriul se încadrează în ţinutul Subcarpaţilor Transilvaniei cu substratul biologic format din roci sedimentare, argile, argile marnoase.

Aspecte hidrologice
Zonă cu umiditate ridicată în perioada ianuarie mai şi septembrie decembrie amplastă în apropiere pârâului Agriş din bazinul hidrografic al râului Mureş.


Vegetaţie
Vegetaţie hidrofilă aparţinând asociaţiei Deschamsietum caespitosa, în care speciile dominante sunt: Deschampsia caespitosa, Agrostis canina, Carex vulpina, Carex leoporina, Carex elongata, Juncus effusus, Cardamine pratensis, Poa pratensis, Ranunculus repens, Lychnis flos-cuculi, Festuca rubra şi Anthoxantum odoratus. În ambianţa cenotică a acestor specii creşte şi se dezvoltă în condiţii optime planta rară şi ocrotită în acest areal Frittilaria meleagris. Perioada de înflorire a acesteia este luna aprilie. Numărul de exemplare pe mp în această staţiune variază între 1 şi 5, având o medie generală de 2.6 ex/mp.

Fauna
Fauna nu prezintă caractere deosebite, fiind o faună normală pentru acest tip de zone.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu