duminică, 31 octombrie 2010

Poiana Narciselor Gurghiu

Amplasare: Comuna Gurghiu
Suprafaţa: 3.0 ha
Acces: Tg. Mureş - DN 15 - Reghin - DJ 153 – Gurghiu
Tipul rezervaţiei: Botanică

Aspecte geologice / geomorfologice
Zona centrală a Carpaţilor Orientali, categoria munţilor mijlocii şi joşi din M-ţii Gurghiului amplasată pe platforma râului Mureş cu coline joase mărginite de dealuri submontane, cu înclinaţie uşoară pe direcţia NV-SE alcătuite din depozite neogene aparţinând sarmaţianului şi cuaternarului, alcătuite din argile marnoase şi marne argiloase.

Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic al râului Gurghiu, cu regim hidrologic echilibrat având o desime de 0.8-1.1 km/kmp. Debitele sunt relativ constante cu maxime primăvara şi după ploi abundente. Strat freatic la mică adâncime favorizând dezvoltarea vegetaţiei preponderent mezo-higrofită.


Vegetaţie
Fâneaţă preponderent mezo-higrofilă, speciile mezofile reprezintă majoritatea speciilor, adaptate la repartiţia uniformă a umidităţii, speciile higrofite având o repartiţie mai redusă, existând şi elemente xerofite în zonele însorite. Au fost identificate 164 specii de plante cuprinse în 34 ordine, 47 familii şi 121 genuri. Vegetaţie hidrofilă aparţinând asociaţiei Junco Molinetum, în care speciile dominante sunt: Agrostis stolonifera, Carex fuscus, Carex lasiocarpa, Carex brizoides, Juncus effusus, Cardamine pratensis, Poa pratensis, Ranunculus repens, Caltha palustris, Lychnis flos-cuculi, Festuca rubra. În ambianţa cenotică a acestor specii creşte şi se dezvoltă în condiţii optime Narcisus stelaris. Perioada de înflorire a acesteia este luna aprilie-mai. Numărul de exemplare pe mp în această staţiune variază între 2 şi 10, având o medie generală de 6 ex/mp.

Fauna
Fauna nu reprezintă elemente deosebite, fiind o faună normală pentru fâneţele mezo-higrofite.

Fotografie de aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu