duminică, 31 octombrie 2010

Bujorul de stepă de la Zau de Câmpie

Amplasare: Comuna Zau de Câmpie, comuna Valea Largă
Suprafaţa: 3.49 ha
Acces: staţie CFR Zau de Câmpie, calea ferată Luduş - Beclean; pe şosea oraş Luduş DJ 151 Zau de Câmpie - 2 km DA - Valea Largă
Tipul rezervaţiei: Botanică

Aspecte geologice / geomorfologice
Regiunea geomorfologică Depresiunea Transilvaniei cu forme de relief în care predomină versantul cu configuraţie ondulată cu înclinaţie de 20° şi expoziţie sud-estică. Teritoriul rezervaţiei este cu expoziţie est, sud-estică, cu înclinaţie generală de 15-20° spre valea Bota Mare. Formaţiuni deluroase, alternate de văi, alcătuite din formaţiuni terţiare, cu straturile depuse în mările neogene având o grosime de 500 m.


Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic al Pârâului de Câmpie cu cursuri de apă necodificate şi nepermanente.

Aspecte climatologice
Climat continental de silvostepă:
• temperaturi medii anuale 9°C
• temperatura minimă luna ianuarie 20°C
• temperatura maximă luna august 36.5°C
• precipitaţii medii anuale 600 mm/mp
• regim eolian caracterizat prin rafale cu tărie mijlocie


Vegetaţie
Fâneaţă xeromezofilă, formată din 2 parcele predominând formele xeromezofile şi mezofite, micro-mezoterme şi moderat termofile. Au fost identificate 359 de specii de plante cuprinse în 43 ordine, 63 familii şi 216 genuri. Specia protejată Bujorul de stepă (Paeonia tenuifolia) are perioada de înflorire începutul lunii mai şi vegetează pe una din parcele în densitate de aprox. 3-10 ex/mp, acoperind cca 50% din suprafaţă iar pe a doua parcelă are o densitate mai redusă de cca 1-3 ex/mp pe cca 10% din suprafaţă. Alături de această specie mai vegetează şi Iris humilis, Nepeta ucranica, Paucedanum tauricum, Crambe tataria.

Fauna
Fauna nu prezintă elemente deosebite, fiind o faună normală pentru fânaţele xeromezofile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu