duminică, 31 octombrie 2010

Rezervaţia de stejar pufoşi Daneş

Amplasare: Comuna Daneş, sat Criş
Suprafaţa: 11.9 ha
Acces: Tg. Mureş DN E 15 Sighişoara - DN 14 Daneş - DJ 143 Criş
Tipul rezervaţiei: Forestieră

Aspecte geologice / geomorfologice
Situat în Podişul Târnavelor în zona de SE a Podişului Transilvaniei. Altitudine între 350 şi 680 m. Teritoriul aparţine de panonian fiind alcătuit din argile marnoase şi nisipuri pe 99% din suprafaţă şi halocen (pietrişuri şi nisipuri) pe 1% din suprafaţă. Formează straturi slab ondulate, larg boltite sub formă de domuri separate prin sinclinale largi.

Aspecte hidrologice
Bazinul hidrografic Târnava Mare cu cursuri de apă mai importante Şipoţelul, Cioranul şi Fânaţe. Alimentarea pâraielor pluvio-nivală cu debite variabile şi minime la sfârşitul perioadei de vară.


Vegetaţie
Pădurea de stejari pufoşi, caracteristică zonelor de silvostepă, se găseşte în judeţul Mureş în etajul gorunului la altitudini cuprinse între 500-650 m, pe versanţi repezi (25-40°) cu expoziţie sudică. Pădurea face parte din categoria funcţională pentru protecţia solului. Tip floră identificată este Brachypodium-Geum-Pulmonaria. Sunt păduri natural fundamentale, de producţie mijlocie arborete echiene cu densităţi 0.6–0/7. Compoziţia pădurilor este de 10 stejar pufos - arborete pure şi echiene, reprezentând lăstărişuri de generaţia a II-a. Vârsta variază între 80-100 de ani, diametrele medii sunt cuprinse între 20-24 cm şi înălţimi medii cuprinse între 11-14 m, arbori rău conformaţi. Subarboretul este compus din sânger, lemn câinesc etc., care acoperă suprafaţa de 30-40% cu o densitate de 0.2-0.3. Pădurea are asigurată paza datorită condiţiilor naturale de acces şi pantă.

Fauna
Fauna este caracteristică pădurilor din zona de dealuri înalte. Speciile cele mai frecvent observate sunt căpriorul, iepurele, mistreţul, fazanul, cu menţiunea că habitatul lor nu este redus doar la suprafaţa rezervaţiei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu