marți, 4 ianuarie 2011

Maculinea alcon rebeli

Maculinea alcon rebeli (Hirschke, 1904)

Phylum: Arthropoda
Clasa: Insecta
Ordinul: Lepidoptera
Familia: LycaenidaeClasificare conform IUCN: Pe cale de dispariţie, critic pe cale de dispariţie.

Habitat:
paleoarctic. În Europa de Vest şi Europa Centrală trăieşte în zone răzleţe. Se întâlneşte din partea de sud a Rusiei europene până în munţii Altai şi Tian Shan. Trăieşte în zone cu tufişuri, pe dealuri uscate şi însorite, de multe ori cu sol alcalin, sau pe pajişti întinse.

Dezvoltare: Lungimea aripii din faţă: 17-19 mm. Zborul are loc de la sfârşitul lui iunie până în august. Femela depune ouă relativ mari, pe mugurii plantelor gazdă fertile (Gentiana cruciata, Gentiana pneumonanthe, Gentiana asclepiadea). Larvele mănâncă seminţele produse de planta gazdă timp de 2-3 săptămâni, iar după atingerea stadiului al patrulea de dezvoltare o părăsesc aşteaptă să fie descoperite de către furnicile lucrătoare din genul Myrmica (M. Scabrinodis, M. rubra şi M. ruginodis), pe care le atrag cu „momeli” chimice. Larvele sun adoptate şi transportate în furnicar, unde se dezvoltă timp de un an sau doi, dar supravieţuiesc puţini indivizi (mortalitate 80-90%).

Comportament: capacitate de dispersie minimă. Se hrănesc în special cu nectarul plantelor din familia Fabaceae.

Specii similare: Maculinea nausithous, Maculinea arion. În prezent, pe baza rezultatelor studiilor de genetică moleculară, taxonul indică similaritatea cu Maculinea teleius.

Ameninţări: Coloniile de furnici gazdă pot fi suficiente pentru a menţine abundenţa şi densitatea numai în situri cu vegetaţie mică şi rară. Supravieţuirea populaţiilor viabile depinde de păşunatul extensiv sau alte tipuri de tulburări ale mediului, asigurarea condiţiilor adecvate pentru întreg lanţul de dezvoltare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu