marți, 4 ianuarie 2011

Maculinea teleius

Maculinea teleius (Hubner, 1800)

Phylum: Arthropoda
Clasa: Insecta
Ordinul: Lepidoptera
Familia: LycaenidaeHabitat: paleoarctic. Populaţiile izolate din vestul Franţei, în Europa Centrală, România, Rusia de sud şi Asia temperată, Extremul Orient şi Japonia. A dispărut în Ţările de Jos (se depun eforturi de reintroducere), precum şi în Belgia.

Biotop: Pajişti intens umede, cu retenţie de apă, mai mult în zonele colinare de la poalele munţilor. Preferă habitatele naturale protejate de vânt.

Dezvoltare: Zborul are loc de la sfârşitul lui iunie până în august. Foloseşte drept plantă gazdă doar Sanguisorba officinalis. Femela depune câte un ou în conurile verzi, nedezvoltate ale plantei. Ocazional, există o concurenţă interspecifică cu omizile Teleius nausithous, care îşi depun ouăle cu câteva zile sau chiar săptămâni mai târziu pe aceleaşi plantele gazdă. Pe fiecare plantă supravieţuieşte doar o larvă, care se hrăneşte timp de 2-3 saptămâni cu seminţele produse de aceasta. După atingerea stadiului al patrulea de dezvoltare, larva mimează comportamentul larvelor furnicii Myrmica scabrinodis, este transportată în furnicar şi hrănită cu zaharuri; iernează în furnicar în cocon, peste iarnă supravieţuiesc doar câţiva indivizi.

Specii similare: Maculinea nausithous, Maculinea alcon, Maculinea arion

Ameninţări: efectivele s-au redus în ultima perioadă cu 20-50%, în special datorită drenării pajiştilor umede şi transformării acestora în terenuri arabile sau de împădurirea pajiştilor. În plus, dezvoltarea speciei este legată de furnica Myrmica scabrinodis, care nu trăieşte în habitate permanent umede sau pe pajişti cosite mecanizat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu