miercuri, 5 ianuarie 2011

Şopârla cenuşie

Lacerta agilis

Phylum: Chordata
Clasa: Reptilia
Ordinul: Squamata
Familia: LacertidaeŞopârla cenuşie
Lungimea totală la masculi 20-23 cm, din care coada 13-15 cm; la femele 15-17 (rar 30) cm, coada 10-13 cm; au 10-17 pori femurali de fiecare parte, 6-8 şiruri longitudinale şi (24-29 la masculi, 27-31 la femele) gastrostege. Placa anală este întreagă sau divizată, mărginită de 1-2 semicercuri de solzi mari. Anterior subocularului are 8 labiale (rar 3 sau 5). Între supraoculare şi supraciliare nu sunt granule (rareori câteva). Două temporale superioare mari şi înalte, egale în lungime şi rar divizate; occipitalul mai scurt decât interparietala. Pliul gâtului este mai mult sau mai puţin vizibil. Gulerul e format din 7-12 plăci, cu marginea denticulată. Solzii dorsali (8-12 rânduri) sunt ovali sau hexagonali, suprapuşi, evident carenaţi, bine diferenţiaţi de solzii dorso-laterali. Solzii codali înguşti şi drepţi, mai mult sau mai puţin oblici pe laturi; cei superiori puternic carenaţi. Picioarele sunt scurte, se acoperă puţin, aduse pe lângă corp. Sexele sunt slab diferenţiate la exterior. Masculii adulţi sunt verzi-gălbui sau verde clar (în special în timpul reproducerii). Dorsal cenuşii-cafenii mai mult sau mai puţin întunecat, rar verzi; pe laturile corpului şi ventral pătaţi cu negru sau cu oceli mai clari; uneori spatele roşu-cărămiziu sau cafeniu-roşiatic fără pete.

Contrar numelui, este puţin agilă. Destul de comună, se întâlneşte pe lângă garduri şi tufişuri, prin vii, pe coastele ierboase ale dealurilor, prin pajişti, păduri defrişate, pe malurile ierboase ale bălţilor, de unde în caz de primejdie sare în apă. Se hrăneşte cu limaci, râme, muşte, omizi. Iernarea începe prin septembrie şi sfârşeşte în aprilie. Primăvara apar mai întâi tinerii, după o săptămână femelele şi apoi masculii. Acuplarea are loc prin mai. Femelele depun prin iunie 5-14 ouă albe-gălbui, mai mult cilindrice şi uşor trunchiate, lungi de 12-14 mm şi cu diametrul de 9-10 mm. Clocirea durează 40-60 zile, uneori şi 90 zile, dacă temperatura este defavorabilă. În timpul clocitului, ouăle cresc în volum, devin cenuşii, iar prin august septembrie ies puii. Masculii sunt apţi pentru reproducere după 2 ani, femelele după 3 ani. În munţi, pe versanţii sudici, urcă până aproape de 1300 m.

Un comentariu: