marți, 4 ianuarie 2011

Neptis sappho

Neptis sappho (Pallas 1771)

Phylum: Arthropoda
Clasa: Insecta
Ordinul: Lepidoptera
Familia: NymphalidaeHabitat: Euro-siberian. Răspândit în ţările alpine, partea de est a Europei Centrale, Balcanii de Nord, Asia Centrală, Siberia de sud, până în Japonia. A dispărut în Polonia şi Republica Cehă. Trăieşte în păduri, dar se adaptează şi la zone mai luminoase.

Dezvoltare: Lungimea aripii din faţă: 20-27 mm. În Europa Centrală, apar două generaţii (mai - iunie, iulie - septembrie). Ouăle sunt plasate individual pe plantele gazdă - Lathyrus niger, Lathyrus vernus, Robinia pseudoacacia. Larvele trăiesc solitar şi hibernează sub frunze. Adulţii frecventează poienile din păduri, masculii staţionează pe vârfurile arbuştilor sau arborilor mici.

Specii similare: Neptis rivularis.

Ameninţări: datorate păşunatului extensiv şî gestionării deficitare a pădurilor. În unele ţări a fost reintrodus, ocupând o altă nişă ecologică – cu plantă gazdă salcâmul negru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu